програма Happy Drum

Ние сме родени с нужда за ритмическа информация. Ритъмът влияе върху това как функционират мозъчните ни вълни и може да изиграе важна роля при нормалното физическо, емоционално и интелектуално развитие”

Д-р Кей Роскам, директор на департамента по музикална терапия към Chapman University, CA, U.S.A.

Създател и водещ на програмата Happy Drum: Мартин Иванов

DSC02868Ритъмът е фактор, който определя всеки удар на сърцето ни, всяка следваща глътка въздух, всяка крачка, която правим, всяка дума, която произнасяме. Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е неделим спътник в съществуването ни.

Нашето минало, настояще и бъдеще е свързано с ритмическите модели на времето, природата, планетата Земя и Вселената.

Редуването на деня и ноща, приливите и отливите, цикличното сменяне на сезоните, миграцията на птиците – всичко това са явления подвластни на ритъма. Първият звук, който всички ние чуваме, е постоянният обкръжаващ ни ритъм на майчиното сърце.

DSC00902Ако внимателно анализираме всички наши жизнени процеси и света, който ни заобикаля ще установим, че ритъмът и времето дирижират почти всяка една наша стъпка от зачеването на плода до момента, в който трябва да напуснем физическото си тяло.

Бебетата, които получават равномерни и силни ритмически послания чрез люлеене, придружено от любящите звуци на грижещите се за тях, имат по-бързо визуално и слухово развитие.

Когато се роди бебето, майка му се опитва да се синхронизира с неговите нужди. Храни го, когато е гладно, слага го в леглото, когато е уморено, успокоява го, когато е раздразнено. Майката и детето започват да пулсират в един ритъм, при който повечето, ако не всички нужди на бебето са удовлетворени и то започва да развива чувство за доверие и безопасност независимо от света, който го заобикаля. Ако поради някаква причина майката или детегледачката са неспособни да се синхронизират с физическите и психологическите нужди на детето, то може да развие негативни механизми, като затваряне в себе си и агресия. Тези тенденции могат да станат част от характера на детето и да повлияят на бъдещите му социални взаимодействия.2009-06-25_823 [1024x768]

Ритмите на живота продължават и ни въздействат през целия период на съществуването ни. Нашият биологичен, обществен/социален, работен и личен живот има определен ритъм и почти е сигурно, че ако не синхронизираме неговия пулс към моделите, които биха ни носили лекота, разбиране, удовлетворение, щастие и радост, ние определено можем да объркаме физиологията на нашето съществуване.

Програмата Happy Drum която Институт за Съвременно Изкуство и Терапия “Libera”разработи и представя е адаптирана версия на оригиналната програма „Ритмология”.  Тя е предназначена за деца и юноши от всякаква възраст  и дава възможност за работа върху проблеми от различно естество, изполвайки ритъма и изразните средства на ударните инструменти. Чрез ключовите теми вибрации, активно слушане/възприемане/осъзнаване, комуникация, синхрон и баланс ние работим върху ритмичното възпитание на децата и изграждането на ценни качества като:

–          Самоуважение

–          Увереност

–          Сътрудничество

–          Културно разнообразие

–          Дружба и разбирателство

–          Участие и споделяне

–          Персонално, социално и емоционално развитие

–          Сплотеност

–          Уважение

–          Мотивация

–          Дисциплина

–          и др.

Заниманията протичат в духа на доброто настроение и забава, като в същото време гъвкавостта на програмата дава възможност да бъдат задоволени  специфичните  нужди и цели както индивидуално, така и групово.

DSC02859

Програмата включва:

–         История на ритъма, ударните инструменти

–         Ритъм и неговите характеристики

–         Вибрации

–         Активно слушане, възприемане и осъзнаване

–         Комуникация/Интеракция

–         Синхрон

–         Баланс/Хармония

Заниманията протичат в следните формати:

–          Индивидуално

–          Групово

–          Деца с техните родители

За контакти:

е-mail: happy_drum@libera-institute.com

gsm: +359889 271 470

тел: 02/495 05 89

Advertisements